Vymáhaní alimentů

V současné době, se celá řada matek, ale i otců dostává do situace, kdy jim druhý expartner neplatí výživné ve stanovené výši, nebo vůbec. Připravili jsme proto jednoduchý portál, kde získáte odbornou pomoc s vymáháním tohoto nároku.  Pomoci můžeme také při řešení rozvodu, nebo upravě styku s dítětem.

Odborným garantem této služby je JUDr. Erik Smola, soudní exekutor.

Více na našich kontaktech