Pomoc s nebankovní půjčkou

Celá řada klientů, kteří se dostali do svízelné situace, když buď přišli o práci, nebo nemohli podnikat v době zastavení naší ekonomiky díky infekci Covid 19, požádali o půjčku od nebankovních subjektů. Tito poskytovatelé úvěrů, mají často poměrně vysoké náklady spojené s půjčkou a klienti se tak rychle dostávají do dluhové spirály. Aby se tak nestalo, mohou se obrátit o pomoc na naší poradnu, vedenou JUDr. Ivanou Seifertovou, která může pomoci s vrácením  poplatků a úroků zaplacených nad rámec jistiny. Více informací o této službě najdete na naších kontaktech